ÁSZF

A Teleshop Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

I.Felek

1.Eladó

Cégnév:                 Teleshop Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                 1134 Budapest, Váci út 47/B.
Cégjegyzékszám:  01 09 395450 
Adószám:              27724925-2-41

(a továbbiakban: „Eladó”)

2.Vevő

Az Eladó által üzemeltetett www.mediateleshop.hu weboldalon (a továbbiakban „Webáruház”) található termék (a továbbiakban: „Termék”) Vevője (a továbbiakban: „Vevő”).

II.Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) az Eladó és a Vevő között meghatározott termék megvételére vonatkozó általános feltételeket és a Felek között meglévő jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

A Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait az Eladó mindenkori weboldalán rendszeresen nyomon követi.

Az Eladó a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosíthatja, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényeges elemeit a weboldalán közzéteszi.
Eladó a jelen ÁSZF-et elektronikus formában közzéteszi a saját honlapján, a www.mediateleshop.hu/aszf címen.

A Webáruház működtetése elektronikus kereskedelmi szolgáltatásnak minősül. A Honlapon szereplő termékhirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.

Jelen ÁSZF 2022.március 12. napjától határozatlan ideig szól.

III.A megrendelés menete, fizetés

A Vevő a Webáruház mindenkori termékkínálatában szereplő Termékeket rendelheti meg az Eladótól. A Termékekre rákattintva megjelennek azok lényeges tulajdonságai, rövid leírásuk, illetve elérhetőségük. A Webáruházból csak elérhetőként megjelölt Termékeket lehet megrendelni. A Termékek mellett az adott időpontban érvényes bruttó ár (az általános forgalmi adót magába foglalja) szerepel, amely végső fogyasztói árnak tekintendő, és forintban értendő. Az itt megjelenített ár nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő egyéb költségeket, mint például a házhoz szállítás díját.

A Vevő a Honlapon keresztül Termék megrendelésére regisztráció után vagy regisztráció nélkül jogosult. A regisztráció előnye, hogy a Vevőnek nem kell minden egyes vásárlásnál ismételten megadni az adatait.

A regisztráció, illetve a regisztráció nélküli megrendelés előfeltétele, hogy a Vevő egyetértése esetén elfogadja a jelen ÁSZF és a Webáruház működéséhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. A Vevő a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. A Webáruházba a Honlapon keresztül lehet regisztrálni. A regisztráció során a Vevőnek meg kell adnia a vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét és ha ettől eltér, a szállítási címet, valamint számlázási adatait. A regisztráció során megadott lakcímet a Webáruház alapértelmezett szállítási címként kezeli, amelyet a Vevő utólag módosíthat. A megadott adatok bármikor módosíthatóak, de a visszaigazolt megrendelésre vonatkozó adatok (így különösen a szállítási és számlázási adatok) az adott megrendelés vonatkozásában csak az Eladó hozzájárulásával módosíthatók. A hibás, illetve valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik.

A Vevő a regisztráció során köteles létrehoznia egy jelszót a saját fiókjához.

Megrendelés leadása a Webáruházban elektronikus úton, valamint telefonon keresztül történhet.

A már regisztrált Vevő a Webáruházba a felhasználónév (a regisztráció során megadott felhasználónév) és jelszó megadásával tud bejelentkezni. A regisztráció mellőzésével megrendelést leadni szándékozó Vevő pedig egy „Megrendelési” űrlap (amelyen vezetéknevét és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét/székhely címét és a szállítási címet megadja) kitöltésével kezdeményezheti a megrendelést.

A Termék(ek) kosárba helyezését követően a Vevő kiválasztja a fizetési módot.

Egyik lehetséges fizetési mód a SimplePay online fizetési rendszeren keresztül történik.

SimplePay Online Fizetési Rendszer: A szolgáltatást igénybe vevő vásárlók online vásárlások esetében választhatják a SimplePay egyszerű és biztonságos fizetési megoldását. Ekkor a megszokott módon, a SimplePay felületén intézhetik fizetésüket.

A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

További információért kérjük, látogasson el a www.simplepay.hu honlapra!

Ügyfélszolgálat: 06 1 3666 611, ugyfelszolgalat@simple.hu

A Simple két szolgáltatása egymástól függetlenül működik. A továbbiakban a SimplePay Online Fizetési Rendszerrel, és az online vásárlással kapcsolatban talál információkat.

A tranzakció lépései

A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.

A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.

A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

A fizetés eredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint visszairányítjuk a szolgáltató oldalára.

Elfogadott kártyatípusok

Figyelem! A Maestro és Visa Electron kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg a kártya internetes használatát. Amennyiben a kibocsátó bank engedélyezte, abban az esetben rendszerünk képes elfogadni.

Online fizetés során a rendelés esetén kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a SimplePay biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. A SimplePay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel az tőle független és védett internetes oldal.

A kártyabirtokosok számára az internetes fizetés, csakúgy, mint a hagyományos POS terminálon történő fizetés díjmentes.

Ma már a Maestro bankkártyával is lehet fizetni az interneten. Részletekért érdeklődjön kibocsátó bankjánál.

A kártyatársaságok a kártyabirtokosok érdekeit védik, ezért amennyiben kártyával vásárol és a kereskedő nem teljesít, úgy a kibocsátó bankjánál megadott reklamáció keretében érvényesítheti panaszát, melynek jogossága esetén Ön visszakapja a pénzt.

A kártyabirtokosok azonosítását szolgálja a kártya aláírási paneljében található 3 jegyű ellenőrző kód – amit CVC2-nek vagy CVV2-nek is szoktak nevezni – (a 3 jegyű ellenőrző kód megtalálható a kártyaszám, illetve annak utolsó négy számjegye után). Ezt a kódot kérjük, ugyanolyan gondossággal kezelje, mint a PIN kódot!

Biztonsági tanácsok

Növeli a biztonságot, ha SMS-szolgáltatást igényel bankjától, melynek eredményeképpen a számlán történt változásokról azonnal értesítést kap.

Kérjük, készpénzfelvételnél, illetve vásárlásnál használt négyjegyű PIN kódját soha ne adja meg internetes fizetés esetén, illetve ügyeljen arra, hogy a kártyaszámát és a kártya lejárati dátumát ne adja ki illetékteleneknek!

A vásárlást, fizetést követően mindig jelentkezzen ki a web oldalról! Különösen fontos ez olyan számítógép esetén, amit más is használ. Az adatai védelme érdekében javasoljuk, hogy saját gépről vásároljon, kerülje a nyilvános internetes kávézókat, hotspotokat!

Kéjük, e-mailben történő adategyeztetéskor fokozottan figyeljen, ugyanis Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban egyre gyakoribb, hogy illetéktelenek e-mailben próbálnak adatot kicsalni.

Amennyiben adatai frissítését kérik Öntől – akár olyan kereskedők is, ahol korábban már vásárolt – legyen elővigyázatos, hiszen akár a kereskedő nevében is eljárhatnak illetéktelenek. Ilyen esetekben kérjük, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel az addig megszokott módon, hogy ellenőrizze a feladót.

További gyanúra adhat az is okot, ha túl kedvező ajánlattal, nyereményjátékkal vagy soha meg nem rendelt termék lemondásával kapcsolatban kap levelet.

A kártyatársaságok sem e-mailben, sem telefonon nem keresik meg közvetlenül a kártyabirtokosokat! Amennyiben kártyatársaságok nevében olyan e-mailt vagy telefonhívást kap, melyben arról tájékoztatják, hogy bankkártyájának adatait illetéktelenek szerezték meg kérjük, ne adja meg az adatait, illetve haladéktalanul értesítse kártyakibocsátóját.

Banki átutalással történő fizetés a SimplePay rendszerben

Ezen fizetési mód választása esetén a vásárló közvetlenül az OTP Mobil Kft. számára utalja el a vásárlás ellenértékét.

Csak HUF-ban indított átutalási megbízásokat tud fogadni rendszerünk.

A szolgáltatás működése: Az ügyfél kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget a kereskedő webáruházában, a SimplePay e-mailben elküldi a vásárlónak az utalás részleteit. A vásárló kiegyenlíti tartozását banki átutalás segítségével a saját e-banki felületén. Az utalás megérkeztéről a SimplePay azonnal értesíti a Kereskedőt, aki teljesíti a megrendelést.

A másik lehetséges fizetési mód az utánvét (fizetés a Termék átvételekor): a megrendelt Termékek vételára és a szállítási költség kiegyenlítése a Termék átvételekor bankkártyával a futárszolgálat munkatársánál található POS terminálon keresztül vagy készpénzben történik. Az Eladó külön díjat vagy egyéb költséget nem számít fel utánvétes fizetés kiválasztása esetén.
A Vevő a „Küldés” gomb megnyomásával véglegesíti megrendelését és ajánlatot tesz a Termék(ek) megvételére, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendelésről az Eladó a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazoló e-mailt küld a Vevő által megadott elektronikus levelezési címre.
A Vevő a Termék(ek) átvételével egyidejűleg, de minden esetben a vételár és az esetleges szállítási költség maradéktalan kiegyenlítését követően a megrendelésről papír alapú vagy elektronikus számlát kap. A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy Eladó az adásvételről elektronikus számlát állítson ki és a regisztráció során megadott email címre küldje azt meg Vevő részére.

A küldemény átvevője köteles az átvétel időpontjában a futár jelenlétében megvizsgálni a küldeményt. Az ügyintézés megkönnyítése érdekében a nyilvánvaló, a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén a felismerhető hiányosságokról, hibákról vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet vegyen fel, továbbá a sérülést és a kárt a Webáruháznak haladéktalanul bejelenteni.

IV. A szerződés létrejötte

Az Eladó az automatikus visszaigazoló e-mailje után egy újabb e-mailt küld, mely tartalmazza a választott fizetési módot, a rendelés értékét, a szállítási feltételeket, termékmegnevezést, darabszámot, a Vevő adatait, valamint a megrendelés egyedi azonosítóját. Ezen e-mail egyben a megrendelés elfogadásának minősül, és az Eladó és a Vevő között Szerződés jön létre a Termék(ek) adásvétele tárgyában. A Szerződés alapján az Eladó eladja a megrendelt Termék(ek)et a Vevőnek, gondoskodik azok elszállításáról a Vevő által megjelölt szállítási címre, a Vevő pedig köteles a megrendelt Termék(ek)et átvenni, a vételárat és az esetleges szállítási költséget megfizetni.
A Szerződés távollévők között kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, amelyet az Eladó nem rögzít (iktat), utóbb nem lesz hozzáférhető.

V.A megrendelt Termék(ek) kiszállítása

Az Eladó a megrendelt Termék(ek)et a Magyar Posta Zrt. (a továbbiakban: Posta) közreműködésével szállítja el a Vevő által megadott magyarországi szállítási címre. Online fizetés esetén az Eladó a Vevő által megrendelt Temék(ek) vételárának bankszámláján történő jóváírását követő 5. munkanapon adja át a megrendelt Termék(ek)et a Postának kiszállítás végett. Utánvétes fizetés esetén az Eladó a megrendelés visszaigazolását követő 5. munkanapon adja át a megrendelt Termék(ek)et a Postának kiszállítás végett.
Bruttó 30.000,- Ft-ot (azaz tízezer forintot) elérő vagy azt meghaladó megrendelés esetén a szállítás ingyenes.

VI.Szavatosság, jótállás, kártérítés

A Vevő szavatossági, illetve jótállási igényeit kizárólag a vásárláskor kapott eredeti és a teljes vételár kifizetését igazoló számla, illetve jótállási jegy bemutatása esetén érvényesítheti.
A szavatosság, illetve jótállás nem terjed ki az olyan hibákra, melyek arra vezethetőek vissza, hogy terméket nem rendeltetésszerűen használták, vagy a terméket megváltoztatták, átalakították.
Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül, a Vevő választása szerint az Eladó kijavítja, vagy kicseréli a hibás terméket vagy a Vevő az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, ha a hibát a Vevő költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta.
A felek a Vevő további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. Vevő azonban ezen kikötés mellett is érvényesítheti az Eladó szándékosan okozott továbbá emberi élet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésével összefüggő, igazolt kárigényét.
A Vevő – amennyiben nem minősül fogyasztónak – az ÁSZF elfogadásával kifejezetten lemond az elállási, valamint elállási jogáról.

VII.Fogyasztónak minősülő Vevőre vonatkozó eltérő szabályok

A fogyasztónak minősülő Vevő elállási joga

A fogyasztónak minősülő Vevő az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 § a) pontja alapján elveszíti.

A fogyasztónak minősülő Vevő kellékszavatossági joga

A Vevő az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja. A Vevő igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval.

A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefonszáma: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó a honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

VIII.Vis maior

A Vevő tudomásul veszi, hogy „vis maior” esetében az Eladó jogosult a szállítást a „vis maior” időtartamára elhalasztani, vagy a szerződés még nem teljesített részére vonatkozóan részben, vagy egészben a szerződéstől elállni. Emiatt az Eladót semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem érheti a Vevő részéről.  „Vis maior”-nak számítanak a háború, természeti katasztrófák, sztrájk, és más hasonló olyan körülmények, melyek az Eladó által elháríthatatlanok és a szerződés teljesítését megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik. „Vis maior”-nak kell tekinteni azt is, ha ezek a körülmények valamely, az Eladó általi teljesítéshez igénybe vett beszállítónál következnek be.

IX.Jogvita esetén követendő szabály

A Felek az ÁSZF-ből eredő esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján kísérlik meg rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre jogvitáik elbírálását jogi útra terelik.
Jogvita esetén a Felek elsősorban közös megegyezésre törekszenek. Közös megegyezés hiányában a Felek – a fogyasztói szerződésektől eltekintve – a szerződésből eredő minden jogvitájuk elbírálására – értékhatártól függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

X.Egyéb rendelkezések

A Felek kötelesek minden, a szerződés teljesülése során tudomásukra jutott kereskedelmi, műszaki és egyéb információt bizalmasan kezelni - ez különösen vonatkozik a termék árára és paramétereire - és nincs joguk ahhoz, hogy ezen információkat harmadik személy számára hozzáférhetővé tegyék, ide értve főként a másik Fél versenytársait. A Felek felelősséggel tartoznak azért, hogy az alkalmazottaik és a megbízottaik is teljesítsék ezen titoktartási kötelezettséget.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, valamint a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, az irányadó.

Elállási nyilatkozatminta Fogyasztónak minősülő Vevők számára

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt,